Huzurevi

Belirli yaşın üzerindeki bireylerin fizyolojik ve psikolojik olarak bakımını üstelenen kurumlara Huzurevi adı verilmektedir. Huzurevlerinde kalan bireylerin kuruma belirli bir para ödemesi ya da bağış yapması gerekmektedir. Ülkemizde huzurevinde bakım için 55 yaş ve üzerinde bulunmak gereklidir. Ülkemizde huzurevlerinin çoğu devletin olmakla birlikte özel huzurevleri de mevcuttur. Bu kurumlar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı bulunmaktadırlar. Huzurevlerine kabul için bireyde bulunması gereken bir takım özellikler vardır. Bunların bazıları şöyledir: herhangi bir bağımlılık teşkil edecek (uyuşturucu, alkol gibi) durumunun olmaması, fiziksel aktivitelerini yerine getiremiyor olması ve yapılan araştırmalar sonucunda bakıma muhtaç olduğunun tespit edilmesi. Bu maddeler devlete ait huzurevlerinde esas teşkil etmektedir. Bunun yanında ülkemizde bulunana özel huzurevlerine alımda yatalak yaşlı hastaların bakımlarının yapılması da mümkündür. Devlet kurumlarında da farklı hizmetler altında yaşlının bakımı üstlenilmektedir. Bakım evleri arasında önde gelen kurumlar arasında bulunan Doktor Şefkat hizmetleri ön planda tutulmalı ve bireylerin tüm gereksinimleri titizlikle karşılandığı bilinmelidir.

Huzurevleri eskiden yaşlının ailesi tarafından terk edilmesi ve yalnız kalması sonucu düştüğü kurumlar olarak algılanmaktaydı. Oysaki günümüzde hizmet veren Huzurevi Firmaları yaşlıların kaliteli bir yaşam geçirebilmesi için tasarlanmaktadır. Bu noktada artık yaşlılar kendi istekleri ile huzurevine gitmekte ve kendi yaşıtı bireylerle sağlıklı ve kontrollü bir yaşamın tadını çıkarmaktadırlar. Günümüzde SGK’nın Huzurevleri, Bakanlığa Bağlı Huzurevleri, Dernek ve Vakıflara Bağlı Huzurevleri, Belediyelere Ait Huzurevleri, Azınlıklara Ait Huzurevleri ve Özel Huzurevleri bulunmaktadır. Huzurevinde bulunan yaşlıların, günlük ihtiyaçları konularında deneyimli uzman personeller tarafından güler yüzle yerine getirilmeli ve yaşlının psikolojine uygun davranışlar izlenmelidir. Yaşlı bireyin bakımında gerekli olan tedavi yöntemlerinin izlenmesi de önemli bir noktadır. Bu durumda kişinin hastalıkları doğrultusunda ilaç takibinin hemşireler tarafından yapılması gerekmektedir. Yaşlı insanlarda ortaya çıkan en belirgin hastalıklardan biri de unutkanlıktır. Bu nedenle yaşlılar çoğu zaman yemek yemeği unutabilmektedir. Bu sebeple bireyin bulunduğu huzurevinde gerekli beslenme koşullarının sağlanması gereklidir. Özellikle yaşlılara uygun beslenme programının uzman diyetisyen tarafından belirlenmesi önem teşkil etmektedir.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte bireylerin daha çok kendi kabuklarına çekildikleri ve yalnızlaştıkları bir gerçektedir. Bu nedenle huzurevlerinde, yaşlı bakım evlerinde kendi yaşıtında bireylerle arkadaşlık ilişkileri kurarak yalnızlaşmadan ve sosyal aktivitelere devam ederek bireyin hayatına daha huzurlu devam etmesi mümkün olmaktadır. Nesilden nesile farklılaşan dünya ve hayat koşulları Huzurevi aracılığı ile yaşlıların dünyada beklentilerinin bitmediği ve umut edebilme olgusunu yeniden hayata geçirebilmeleri amacıyla kendi nesilleri ile bulunulan zamandaki nesiller arasında köprü görevi görmektedir. Böylece yaşlılığında hayattan dışlanmış hissetme duygusunun ortadan kaldırılması daha kolay olmaktadır. Zaten bireyin yaşlılığında huzurevini tercih etme nedenlerinin başında yapılan araştırmalar sosyalleşme isteğinin olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşlıların içinde bulundukları ruhsal yapının anlaşılabilmesi için bir gün her bireyin yaşlanacağı unutulmamalı ve buna uygun olarak kendi kabuğuna çekilen yaşlıları toplumla bütünleştirmek amacı ile elimizden gelen olanakları kullanmalıyız.

Sizi Arayalım